logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ในหัวหข้อ รวมพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤตคอร์รัปชั่น เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ในหัวหข้อ "รวมพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤตคอร์รัปชั่น" เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร