logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

นางศรีวณิก หัสดิน รองผู้ว่าการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 58 ปี


นางศรีวณิก หัสดิน รองผู้ว่าการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 58 ปี ในการนี้ กนอ. ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต 1 สิงหาคม 2559