logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

กนอ.ปล่อยแพคเกจเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมเปิดเวทีโชว์จุดเด่นโอกาสทองของนักลงทุนไทย-เทศ


กนอ.รายงานความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วรุดหน้า ปล่อยแพคเกจการเช่าที่ดินทำเลทองหวังจูงใจนักลงทุนไทย - ต่างชาติจองแลนด์มาร์ค พร้อมเดินหน้าจัดเวทีทอล์คโชว์จุดเด่น เผยกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ – เกษตรแปรรูป เริ่มทยอยเข้าเจรจาสอบถามเตรียมจองพื้นที่เช่า แล้วราว 20 เปอร์เซ็นต์ 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพที่รัฐบาลมุ่งใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศอินโดจีนมีความรุดหน้ามาก โดยล่าสุดพบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจาสอบถาม เพื่อเช่าที่ดินในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ด้วยปัจจัยสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆของรัฐบาลที่พร้อมรองรับผู้ประกอบการ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านอัตราค่าเช่าที่ กนอ. ได้กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและให้การลงทุนขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สิทธิพิเศษด้านอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว กนอ.ได้กำหนดไว้ กรณีที่เช่าที่ดินตั้งแต่ 30 ไร่ ขึ้นไป (ซึ่งจะต้องเป็นแปลงที่ดินผืนติดกันเท่านั้น) ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ได้แก่ เขตพาณิชย์และบริการ (โซน เอ) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (โซน ซี,ดี,อี) เขตประกอบการเสรี (โซน เอฟ) และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (โซน จี) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ระยะเวลา 3 ปีแรก นอกจากนั้นยังมีในกรณีที่เช่าที่ดินน้อยกว่า 30 ไร่ โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าที่ดิน ตามที่ กนอ. กำหนด ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
“ปัจจุบันพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจาขอเช่าพื้นที่ เพื่อจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจังหวัดสระแก้วนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับเออีซี เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาดว่าการออกแคมเปญกระตุ้นการเช่าที่ดินในระยะแรกนี้จะส่งผลให้เกิดการลงทุนให้กับพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง”นายวีรพงศ์กล่าว
สำหรับพื้นที่โครงการนิคมฯในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว บนพื้นรวม 660 ไร่ มีพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ ราว 433 ไร่ แบ่งเป็น เขตประกอบการทั่วไป 242 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 89 ไร่ เขตประกอบการเสรี 60 ไร่ เขตพาณิชย์ 37 ไร่ เขตสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องที่รัฐบาลจะใช้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตที่จะใช้รองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม พลาสติก เป็นต้น ที่คาดว่าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นได้จำนวนมาก
นอกจากนั้นในวันนี้ 3 สิงหาคม 2559 กนอ.ยังได้ร่วมกับฐานเศรษฐกิจ เปิดเวทีเสวนา เรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โอกาสทองของการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” โดยได้รับเกียรติจาก นางหิรัญญา สุจินัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเหล่านี้นำไปตัดสินใจพิจารณาเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไป