คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
19
05.2565
การประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานในอนาคต ภายใต้รูปแบบ Smart City

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) ให้การต้อนรับ นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และคณะผู้บริหาร บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ กฟภ. ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.

50
0
Icon
17
05.2565
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ครั้งที่ 4/2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3), นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3), นายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3 และคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

17
0
Icon
17
05.2565
กนอ.จัดสัมมนา “Inspiring Innovation : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” ชูนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนา “Inspiring Innovation จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” ลุยส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชู“นิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง”ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเป็นทางเลือกให้นักลงทุนยุคใหม่

25
0
Icon
12
05.2565
หารือเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร), นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยังยืน), นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมนิคมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด ), น.ส.อิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และคณะ เดินทางเข้าพบ พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ, พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ, พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

24
0
Icon
12
05.2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ครั้งที่ 3/2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับสายงานปฏิบัติการ 3 และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

17
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facility 4.0 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
12
05.2565
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 12 พ.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 471 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
05
05.2565
Icon
A627~1.PDF
ขนาดไฟล์ 439 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง โครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29
04.2565
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 29 เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 452 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง เช่ารถยนต์ประจำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
08
04.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างดำเนินการเปลี่ยนวาล์วและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงสูบน้ำดิบ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07
04.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facility 4.0 โดยวิธีคัดเลือก
22
03.2565
Icon
2. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 22 มี.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 458 KB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำฝนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facilities 4.0 โดยวิธีคัดเลือก
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facilities 4.0 โดยวิธีคัดเลือก
06
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก
20
04.2565
Icon
ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
20
04.2565
Icon
ประกาศ ยกเลิก ลงวันที่ 20 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 259 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โ๕รงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
12
04.2565
ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18
05.2565
มาใหม่
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12
05.2565
ประกาศเชิญชวนเรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
12
05.2565
Icon
2047~1.PDF
ขนาดไฟล์ 17 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคารและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
05.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง (Mesh Fence) รอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ระยะที่ 3) (ครั้งที่ 2)
06
05.2565
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 198 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
8.1 TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบ ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 390 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบ ปร.4.pdf
ขนาดไฟล์ 437 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบรูปรายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
8. ประกาศและเอกสารประกวดราคา ที่ 82-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน เรื่อง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านพักและปรับปรุง บ้านพักพนักงาน (บ้านพักกองประปา) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
03
05.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2565
09
05.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา Solar Rooftop) 65.PDF
ขนาดไฟล์ 56 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
03
05.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศึกษาและจัดตั้ง Holding Company ของ กนอ. โดยวิธีคัดเลือก
26
04.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ Holding .pdf
ขนาดไฟล์ 268 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน
19
04.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก
19
04.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก
19
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
05.2565
มาใหม่
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 427 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12
05.2565
Icon
ราคากลางก่อสร้างนครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์ 17 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลางงานจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
06
05.2565
Icon
ราคากลาง Solar Rooftop 65.PDF
ขนาดไฟล์ 38 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
25
04.2565
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสหกรรม ครั้งที่ 2
20
04.2565
โครงการจัดจ้างดำเนินการเปลี่ยนวาล์วและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงสูบน้ำ ของ สนพ.
02
04.2565
Icon
TOR จ้างเปลี่ยนวาล์ว 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
BOQ จ้างเปลี่ยนวาล์ว 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 184 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
05.2565
มาใหม่
ขอบเขตของงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
12
05.2565
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
05.2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
06
05.2565
Icon
TOR Solar Rooftop 65.PDF
ขนาดไฟล์ 404 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุด MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
26
04.2565
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)
20
04.2565
Icon
เอกสารหมายเลข 13 ร่างสัญญาบริหารจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 572 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 12 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 11 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 10 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 567 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 9 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 8 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 508 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 7 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 6 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 5-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-6 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-5 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-4 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 14 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 4-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-5 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-4 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-3 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 3-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 1-2 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารแนบ 1-1 TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR บริหารนิคม 14 แห่ง AUG.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 382 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประมาณการงบประมาณค่าจ้าง 14 นิคมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 160 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศบริหารจัดการ 14 นิคม 25 ปี ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 227 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)