นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- 2,960-2-81.60 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย

ปีที่ก่อตั้ง : 2558

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท นาคา คลีน เพาเวอร์ จำกัด

พื้นที่โครงการ

- 2,960-2-81.60 ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

- อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่

 
สถาบันเครือข่าย