ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)