ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(แหลมฉบัง)