ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง(โครงการ 3)