ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี(โครงการ 2)