ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้