ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์