ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรือเอเซีย เทอร์มินัล