ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย)