ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ2)