ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)