ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด