ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิติ้