ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2
สถาบันเครือข่าย