ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36