ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด