ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(บ้านหว้า)