ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม
สถาบันเครือข่าย