ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

กนอ. จัดให้มีการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สายงานบริหาร จัดให้มีการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อติดตามงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากร แบบ Free Talk
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาพระราชทาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนา กนอ. ครบรอบ ๔๕ ปี
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กนอ. จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Smart Eco Industrial Estates