ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร IDOLS
นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
Free Talk หัวข้อ
กิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง
โครงการ Knowledge Sharing กฏหมายการก่อสร้างในเขตนิคมฯ ภายใต้หัวข้อ”ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯในเขตนิคมฯ และประกาศ กนอ. ที่103/2556”
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2561 ได้รับเกียรติจากท่าน รชอ. และ ปกอ. ร่วมพิธีและถ่ายภาพร่วมกัน