คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
20
09.2566
สัมมนา”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566 (DATA GOVERNANCE)”

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2566 (DATA GOVERNANCE)”

11
0
Icon
20
09.2566
กนอ. มอบรางวัล “ISB Award 2023” กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “ISB Forum & Awards 2023” ปี 2 พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2023 ให้ผู้ประกอบการ 9 แห่ง ใน 7 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

13
0
Icon
20
09.2566
กนอ. เปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรชุดใหม่ “I-EA-T for Sustainability : กนอ.เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน KICK DAY 2023 : KM Innovation Culture to Key Success Day ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมชุดใหม่ขององค์กร “I-EA-T for Sustainability : กนอ. เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน บนฐานความยั่งยืน” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับมือกับความท้าทาย บนพื้นฐานของความยั่งยืน

64
0
Icon
20
09.2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2566

นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 )เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ EIA Monitoring ครั้งที่ 2/2566 (ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย.66)

9
0
Icon
20
09.2566
สัมมนา ”การสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ กนอ. ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) แผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2567

รศ. ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนา ”การสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ กนอ. ภายใต้แผนวิสาหกิจ กนอ. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567) แผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2567 และแผนแม่บทต่างๆ ของ กนอ.” และนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ กนอ.

12
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรรมพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๗
31
08.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 615 KB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวยหย่อม และรั้วโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
29
08.2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า ภายใต้โครงการบูรณาการแผนงานการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
29
08.2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้เช่า ภายใต้โครงการบูรณาการแผนงานการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
24
08.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 434 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำดิบฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22
08.2566
ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำดิบฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22
08.2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center :EMCC)ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
ประกาศประกวดราคา EMCC 67.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำดิบและบำรุงรักษาระบบอ่างเก็บน้ำฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ 2567
12
09.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนถนน SR1.3 และถนนไอ-หนึ่ง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ”
12
09.2566
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
09.2566
Icon
doc06015620230906155957.pdf
ขนาดไฟล์ 298 KB ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรม Autodesk (9 License) ระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีคัดเลือก
07
09.2566
Icon
doc06022620230907101914.pdf
ขนาดไฟล์ 268 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดวัชพืช ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และรั้วโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
08.2566
Icon
ประกาศเชิญชวน สวนหย่อม67.pdf
ขนาดไฟล์ 26 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566) สนข.
14
09.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) สนข.
14
09.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ) สนข.
14
09.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ (Outsource) พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
09.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
09.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
09.2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20
09.2566
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ของ สนพ. ประจำปี 2567
15
09.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (Outsource) พนักงานขับรถยนต์ ของ สนพ. ปีงบประมาณ 2567
15
09.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15
09.2566
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 308 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบ ERP และบูรณาการระบบ e-PP ร่วมกับระบบ ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
09.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Rebrand) กนอ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
09.2566
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 152 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
ราคากลางงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Control Center:EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
ราคากลาง EMCC ปีงบประมาณ 2567_pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 319 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ2567
04
09.2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวยหย่อม และรั้วโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
29
08.2566
Icon
ราคากลางสวนหย่อม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 128 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
25
08.2566
Icon
ราคากลางทำความสะอาด 67.pdf
ขนาดไฟล์ 90 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Control Center:EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
06
09.2566
Icon
TOR EMCC LKB 2567_Rev.01.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
ร่างขอบเขตงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประจำปีงบประมาณ 2567
04
09.2566
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวยหย่อม และรั้วโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
29
08.2566
Icon
TOR สวนหย่อม67.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2567
25
08.2566
Icon
TOR ทำความสะอาด_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border