ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)
ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผอ.นลินี นำทีมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลและการท่องเที่ยว Run To Change Rayong Mini Marathon ณ สวนศรีเมือง-ชุมชนเมืองปากน้ำระยอง