"รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2562" (กนอ.สัญจร) ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านพยู