กนอ. บริษัท สยามเด็นโซ่ฯ และบริษัทอมตะฯร่วมลงนาม MOU การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กนอ. บริษัท สยามเด็นโซ่ฯ และบริษัทอมตะฯร่วมลงนาม MOU การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 นางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทสยามเคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง โดยมี นางบุปผา กวินวศิน ผอ.สน.อต.(ชบ.) นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.กสพ. นายอภิชาติ เสกธีระ ผอ.สน.อต.(รย.) นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผอ.ฝพม. คุณคัทซึชิ อิวาตะ ประธานบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด คุณฮิโรคาซุ นาโออิ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด คุณอัครเรศน์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง คุณศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว เข้าร่วมในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับโรงเรียนทั้งสอง ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แห่งที่ 3 และ 4 (แห่งที่1 โรงเรียนวัดบ้านเก่า แห่งที่2 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ1(บ้านมาบสามเกลียว))โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ทั้งหลักสูตรการสอน กิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ภาครัฐ ภาคเอกชนและนิคมอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาชุมชน สังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ณ บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด