พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เบ็ค บราเธอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เบ็ค บราเธอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เบ็ค บราเธอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกเสื้อผ้า ในเขตประกอบการเสรี จำนวนพื้นที่ประมาณ 1.30 ไร่ ณ ห้องประชุม 205 สนญ. กนอ.