กนอ. เร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อัดโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุนรับสิทธิ์วันนี้-มิ.ย.60

กนอ. เร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อัดโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุนรับสิทธิ์วันนี้-มิ.ย.60

กนอ. เร่งจัดตั้งนิคมฯเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พื้นที่นำร่องด้านการลงทุนชายแดน พร้อมปล่อยมาตรการด้านราคาส่งเสริมการเช่าที่ดิน กระตุ้นการลงทุนจูงใจอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งขนาดใหญ่ และ เอสเอ็มอี ฟรีค่าเช่าตามเงื่อนไขแบบ Early Bird รับสิทธิ์ได้ วันนี้-มิ.ย.60 เตรียมเปิดนิคมฯอย่างเป็นทางการ เดือนมิ.ย.นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการลงทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ 660 ไร่ ตำบล ป่าไร่ อำเภอ อรัญประเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความชัดเจน ของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ กนอ.ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการออกโปรโมชั่นการเช่าที่ดินแบบ Early Bird ในช่วงระหว่าง เดือน เมษายน –มิถุนายน 2560 เพื่อจูงใจนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งรายใหญ่ และ เอสเอ็มอี (SMEs)

ทั้งนี้พื้นที่โครงการฯตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งบนเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และ พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard ) และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการค้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง ประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นภายในโครงการฯ กนอ.ได้ออกแบบจัดสรรพื้นที่ ประกอบด้วย เขตพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป เขตพื้นที่ประกอบการโลจิสติกส์ เขตประกอบการเสรี เป็นต้น และจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบถนนในโครงการฯ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ใน 2 เงื่อนไขพิเศษ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สำหรับ มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน กนอ.จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มจูงใจนักลงทุนให้จับจองพื้นที่ 2 เงื่อนไข ดังนี้

1.สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการเช่าเหมาแปลง (Whole Rental) พื้นที่ตั้งแต่ 20 ไร่ ขึ้นไป ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 30 ปี จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษยกเว้นค่าเช่า 2 ปีแรก และในปีที่ 3 จะได้รับส่วนลด 50 % รวมถึงได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก

2.สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเช่าพื้นที่ น้อยกว่า 20 ไร่ ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการบำรุงรักษาในปีแรก และ ในปีที่ 2 จะได้รับส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 50
สำหรับ การรับสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กรณี ผู้เช่าจะต้องลงนามสัญญาเช่าภายใน เมษายน-มิถุนายน 2560 และ เริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 1 ปี พร้อมเปิดดำเนินการภายใน 3 ปีนับจากวันทำสัญญาเช่า ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด กนอ. โทร. 022530561ต่อ 2123

“หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการฯ เมื่อปลายเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา กนอ. เริ่มทยอยก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอาคาร/ลานประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการชุมชน/ท้องถิ่น (OTOP) และคาดว่าพร้อมจะเปิดตัวโครงการฯ ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 นี้” นายวีรพงศ์ กล่าว

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1. เกษตรและอาหารแปรรูป 2. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 3. เครื่องเรือน 4. อัญมณีและเครื่องประดับ 5. เครื่องมือแพทย์ 6. ยานยนต์เครื่องจักร และชิ้นส่วน 7. เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 8. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9. ยา 10. กิจการโลจิสติกส์ 11.นิคมฯหรือ เขตอุตสาหกรรม และ 12. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว