คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมฯ บางชัน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมฯ บางชัน

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯบางชัน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับการบริหารจัดการนิคมอตุสาหกรรม และการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล ของบริษัท ฮานามิ ฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร บริษัท เอส แอลฮมโพรดักส์ จำกัด และบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด