คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC

คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. และนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.บพ. ให้การต้อนรับ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัททวาย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัดในโอกาสนำคณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC กนอ.สนญ.   9 พฤษภาคม 2560