กนอ.เผย นิคมฯสระแก้ว ลุยพัฒนาเฟสแรก พร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ มิ.ย.60 นี้

กนอ.เผย นิคมฯสระแก้ว ลุยพัฒนาเฟสแรก พร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ มิ.ย.60 นี้


กนอ. ลุยพัฒนาพื้นที่การลงทุนโครงการนิคมฯ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เร่งก่อสร้างเฟสแรก ระบบสาธารณูปโภค อาคารโรงงานสำเร็จรูป –ลานประชารัฐ รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คาดแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้เข้าใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการเดือน มิ.ย. นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย ความคืบหน้า การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ 660 ไร่ ว่า ขณะนี้ กนอ. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โครงการฯ ระยะที่ 1 แล้ว โดยเริ่มวางระบบสาธารณูปโภค และ ก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (SMEs) และ ลานประชารัฐ สำหรับรองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้า (OTOP) ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าประกอบกิจการได้ภายในเดือน มิถุนายน 2560 นี้

สำหรับแผนการก่อสร้างโครงการนิคมฯในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 กนอ. คาดว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 โดยการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จะใช้รองรับ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เขตประกอบการทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าประกอบกิจการได้ภายในปีประมาณ 2561
ส่วนความคืบหน้าด้านการลงทุน ขณะนี้มีผู้ประกอบการได้เซ็นสัญญาจองเช่าพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาทำสัญญาจองเช่าพื้นที่อีก ประมาณ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตร ผู้ผลิตคอนกรีตและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวางระบบน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการฯดังกล่าวถือว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุนที่สนใจเข้ามาจองพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินของ กนอ.รวมถึงความชัดเจนด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของรัฐบาล

ขณะเดียวกันพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ยังถือเป็นประตูเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา โดยการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการฯ จะใช้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ควบคู่กับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ เกษตรและอาหารแปรรูป เครื่องจักรและชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

สำหรับ ผู้ที่สนใจพื้นที่โครงการฯเพื่อการลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายขาย และการตลาดโครงการฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โทร. 022530561 ต่อ 2123