กนอ.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีแก๊ซออกซิเจนรั่วไหลของ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ซ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กนอ.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีแก๊ซออกซิเจนรั่วไหลของ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ซ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 10.00 น. ได้เกิดแก๊ซออกซิเจนรั่วไหล ใน บริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ซ จำกัด(BIG) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบกิจการผลิตแก๊ซไนโตรเจน และแก๊ซไฮโดรเจน โดยมีสาเหตุมาจากการล้า (Fatigue) ของท่อแก๊ซออกซิเจนในบริษัท จึงให้พนักงานทั้งของบริษัท BIG และบริษัทข้างเคียงมารวมกัน ณ จุดรวมพล ซึ่งเป็นไปตามแผนฉุกเฉิน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดวาล์วของท่อแก๊ซดังกล่าว และสามารถระงับเหตุดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 10.19 น.ในวันเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม กนอ.จัดทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทฯ ระงับการใช้ท่อดังกล่าว และให้ดำเนินการแก้ไขระบบท่อที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหาและให้ดำเนินการตรวจสอบท่อในกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ และให้จัดทำมาตรการป้องกันการเกิดเหตุ และแจ้งให้ กนอ.ทราบภายใน 7 วันทำการต่อไป