กนอ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ

กนอ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ

กนอ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2560 ประกอบไปด้วย

  1. ร่างพระราชบัญญัตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..)พ.ศ....(คลิ๊กที่นี่)
  2. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.....(คลิ๊กที่นี่)
  3. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.....(คลิ๊กที่นี่)...

 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถส่งแบบรับฟังความคิดเห็น ภายในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ทางช่องทาง ต่อไปนี้

1. โทรสาร: 02-650-0219

2. อีเมล์: songkran.c@ieat.mail.go.th, และ kunnarin.a@ieat.mail.go.th

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-253-0561 ต่อ 1191 , 1251 และ 1218