มอบยาเหลือใช้ในโครงการ ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้ ให้กับครอบครัวข่าว 3 ช่องแฟมิลี่

มอบยาเหลือใช้ในโครงการ ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้ ให้กับครอบครัวข่าว 3 ช่องแฟมิลี่

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) เป็นประธานมอบยาเหลือใช้ในโครงการ ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้ ให้กับครอบครัวข่าว 3 ช่องแฟมิลี่ โดย กนอ. เป็นสื่อกลางในการรวบรวมยาเหลือใช้ จากผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศจำนวน 13 ลัง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์   16 พฤษภาคม 2560