พิธีเปิดงานโครงการ กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย​ ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

พิธีเปิดงานโครงการ กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย​ ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

กนอ. ได้รับเกียรติจาก รวอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย​ ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และติดตามความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรม ณ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีประธานกรรมการ กนอ. ผวก. และผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับ   31 พฤษภาคม 2560