สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันพาชุมชนเยี่ยมชมโครงการประมงพื้นบ้านพอเพียง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันพาชุมชนเยี่ยมชมโครงการประมงพื้นบ้านพอเพียง

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยนางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำชุมชนรอบนิคมฯ ศึกษาดูงานโครงการประมงพื้นบ้านพอเพียงที่ชุมชนบางชันพัฒนา เพื่อการต่อยอดการแปรรูปปลาแดดเดียว จากโครงการประมงพื้นบ้านพอเพียง สู่ชุมชนอื่นๆ รอบนิคมฯ