วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) โดยนางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำผู้ประกอบการ แรงงาน ชุมชนรอบนิคมฯ บางชัน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเทน้ำสกัดชีวภาพ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้คนตื่นตัวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามคำขวัญ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ แรงงาน ชุมชน ตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว