การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสินค้าชุมชนลานประชารัฐ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสินค้าชุมชนลานประชารัฐ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการและเอกชน รองผู้ว่าการ(กิจการพิเศษ) กนอ. และคณะทำงานฯ สระแก้ว ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสินค้าชุมชนลานประชารัฐ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   7 มิถุนายน 2560