เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ประจำปี 2560

เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ประจำปี 2560

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ., นางกรกฎ รัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯบางปะอิน, นายสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยาน ในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ประจำปี 2560 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายในวันนี้ ประกอบด้วย ของกลางที่คลังยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น โคเคอีน กัญชา เป็นต้น รวมจำนวน 9,321 กิโลกรัม จาก 6,546 คดี มูลค่ากว่า 20,719 ล้านบาท โดยของกลางทั้งหมดจะเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น ที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมฯบางปะอิน