กนอ.โชว์ศักยภาพท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ให้บริการเรือลำแรกแล้ว

กนอ.โชว์ศักยภาพท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ให้บริการเรือลำแรกแล้ว

“กนอ.”เผยความพร้อมท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT)แห่งใหม่ในพื้นที่มาบตาพุด ให้บริการ เรือลำแรกเข้าท่า 22 ก.ค ที่ผ่านมา มั่นใจดันไทยเป็นศูนย์กลางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเลในอาเซียนรับการขยายตัวการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปิโตรเคมี สารเคมี ปุ๋ย วัตถุดิบผลิตเหล็ก ในพื้นที่ EEC

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) เปิดเผยถึงความพร้อมการให้บริการและศักยภาพของท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง หลังจากได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จาก กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งท่าเรือ MIT เป็นท่าเรือหนึ่งที่จะรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ และจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้สอดรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ขีดความสามารถในการให้บริการของท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) มีท่าเทียบเรือ ทั้งหมด 4 ท่า มีขนาดหน้าท่ายาว ประมาณ 1,024 เมตร ความลึกของหน้าท่า 12.0 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุดถึง 60,000 DWT (Deadweight Tonnage) รองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ (woodchips) สินค้าประเภท Oversized Cargo และ ในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือฯดังกล่าวจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาจัดระบบการให้บริการการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกให้กับผู้ประกอบการ ได้มีความคล่องตัวในการเข้าใช้บริการ โดยหลังจากเปิดให้บริการท่าเรือ กนอ.คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นได้ถึง 7 ล้านตันต่อปี และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการของท่าเทียบเรือสาธารณะบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เป็นอย่างดี

“หลังจากที่ กนอ.ได้รับใบอนุญาตให้เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) จากกระทรวงคมนาคม มีผู้ประกอบการได้ติดต่อขอเข้าใช้บริการแล้ว โดยใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีเรือบรรทุกสินค้าลำแรกเข้าใช้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ชื่อเรือ MV Sea Forest ของ บริษัท Kansai Steamship จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขนส่งสินค้าประเภทเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน จำนวน 6,000 ตัน ให้กับ บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS Siam United Steel Co.) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ทั้งนี้ กนอ.จะมีพิธีเปิดท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) พร้อมให้บริการเรือขนส่งสินค้าจากบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการติดต่อขอใช้บริการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง” นายวีรพงศ์ กล่าว

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ที่สามารถรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ และให้บริการรับสินค้าในหลายอุตสาหกรรมเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี และ อุตสาหกรรมโซดาแอซ เป็นต้น มีผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย จำนวนท่าเทียบเรือให้บริการถึง 32 ท่า โดยเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และ ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปสาธารณะ โดยบริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด (TPT) 2. ท่าเทียบเรือสินค้าเหลวสาธารณะโดยบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) และ 3.ท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) โดย กนอ.