สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยหัวใจของความปลอดภัย

สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยหัวใจของความปลอดภัย

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยหัวใจของความปลอดภัย ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2017 ณ ห้อง จูปิเตอร์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ และอาจารย์สมศักดิ์ คีตสิน เป็นวิทยากร   25 กรกฎาคม 2560