ผู้บริหาร กนอ. นำทีมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาดูแลให้บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

ผู้บริหาร กนอ. นำทีมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาดูแลให้บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. นำทีมผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน กนอ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแล ให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ สนามหลวง