รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายแก่คณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหารระดับสูง กนอ. ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   17 สิงหาคม 2560