การประชุมชี้แจงและเฝ้าสังเกตการณ์ซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมชี้แจงและเฝ้าสังเกตการณ์ซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและเฝ้าสังเกตการณ์ซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. และผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ผู้แทน Japan External Trade Organization , ผู้แทน BOI , ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น รวมทั้งผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ณ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ. พระนครศรีอยุธยา   22 สิงหาคม 2560