ผู้บริหาร กนอ. แสดงความยินดีผู้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้บริหาร กนอ. แสดงความยินดีผู้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2560

วันนี้ (23 สิงหาคม 2560) ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร) นายรณชัย ขำภิบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายเริงฤทธิ์ กุศลธรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และพนักงาน กนอ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย จำนวน 28 บริษัท
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 8 ราย ได้แก่
รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2. ประเภทการบริหารความปลอดภัย ได้แก่ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีล กรุ๊ป (มหาชน)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีย์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
3. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู
4. ประเภทการจัดการพลังงาน ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
5. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก