ประชุม Working Lunch นำเสนอความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

ประชุม Working Lunch นำเสนอความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุม Working Lunch นำเสนอความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและ ครม. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   28 สิงหาคม 2560