สัมมนามติชน 40 ปี สู่ ไทยแลนด์4.0

สัมมนามติชน 40 ปี สู่ ไทยแลนด์4.0

จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ จัดสัมมนาในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.30 น. มีการเสวนาในหัวข้อ "อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก" โดยมีปาฐกถาพิเศษ จาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเข้มดำเนินการโดย ดร.คณิศ แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานฟรีได้ที่ www.matichon.co.th ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560