นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ IEAT & FM FOR BUILDING 4.0 "The Continuance Sustainable Development"

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ IEAT & FM FOR BUILDING 4.0 "The Continuance Sustainable Development"

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ IEAT & FM FOR BUILDING 4.0 "The Continuance Sustainable Development" ในงาน Thailand FM Conference 2017 จัดโดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร(TFMA) ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี   20 กันยายน 2560